Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên
23:29 - 25/08/2019

Nhằm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Đảng bộ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt đã tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS), ngăn ngừa vi phạm trong Đảng, qua đó kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khuyết điểm, hạn chế tình trạng cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) vi phạm. Nhờ đó, hằng năm, trên 95% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ phường đạt trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Đảng ủy phường Thới Thuận giám sát công chức bộ phận một cửa của phường giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Thường trực Đảng ủy phường Thới Thuận giám sát công chức bộ phận một cửa
của phường giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Quán triệt chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy phường chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy và các chi bộ thường xuyên quan tâm công tác KT, GS đối với CB, ĐV. Đồng thời, tăng cường công tác nắm thông tin, dư luận để phát hiện dấu hiệu vi phạm, phục vụ công tác KT, GS. Tại Chi bộ khu vực Thới Hòa 2, đồng chí Lâm Công Thiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực cho biết: Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Chi ủy chi bộ tăng cường quản lý, KT, GS 19 ĐV trong chi bộ. Hằng tháng, trong cuộc họp lệ, ban chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV; chỉ định 2 ĐV kiểm điểm xoay vòng để tập thể chi bộ phân tích những mặt ưu điểm, khuyết điểm giúp ĐV khắc phục kịp thời. Những trường hợp chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chưa gương mẫu trong công tác, vắng họp chi bộ không có lý do chính đáng,... đều được KT nhắc nhở để khắc phục. “Nhờ quản lý chặt chẽ, tăng cường KT, GS 4 năm qua, chi bộ không có ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật” - đồng chí Lâm Công Thiện nói.

Chi bộ Trường Tiểu học Thới Thuận 3 có 19 CB, giáo viên, trong đó có 6 ĐV. Theo đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch KT, GS phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, quan tâm KT, GS việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của CB, ĐV và giáo viên; KT việc chấp hành quy định những điều ĐV không được làm, việc thực hiện quy định nêu gương, việc đổi mới phương pháp dạy học, việc tận tụy với nghề nghiệp, thương yêu trẻ. Song song đó, chi bộ chỉ đạo nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV và giáo viên; thực hiện công khai, dân chủ trong thu chi tài chính, cơ sở vật chất, công tác quy hoạch cán bộ… Nhờ vậy, nhiều năm liền chi bộ không có CB, ĐV và giáo viên vi phạm, không có trường hợp bị khiếu nại, tố cáo.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, nhằm ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, hằng năm, Đảng ủy ban hành chương trình KT, GS bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường. Nội dung KT, GS đối với các chi bộ và CB, ĐV tập trung việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là kết quả tu dưỡng, rèn luyện, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, thực thi công vụ, phục vụ nhân dân… Qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu các chi bộ và CB, ĐV nghiêm túc khắc phục, tạo dựng uy tín và niềm tin với nhân dân.

Nhờ tăng cường KT, GS, nhiều CB, ĐV đã có chuyển biến tích cực trong công tác. Đồng chí Trần Thị Trúc Ly, công chức tư pháp - hộ tịch phường, cho rằng: “Việc Thường trực Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thường xuyên GS đã giúp CB, công chức phường nâng cao ý thức tự soi, tự sửa khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Riêng tôi, trước đây cũng có những khuyết điểm, như: tham mưu Thường trực UBND giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực tư pháp - hộ tịch chưa kịp thời; hướng dẫn thủ tục hành chính đôi lúc chưa được người dân hài lòng... Được UBKT nhắc nhở, tôi điều chỉnh phương pháp làm việc, từ đó đã khắc phục được khuyết điểm, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả đúng hẹn cho người dân đạt 100%”. Đồng chí Đặng Văn Tèo, công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường phường, bộc bạch: “Tôi công tác ở lĩnh vực nhạy cảm, trong tiếp xúc với người dân dễ bị cám dỗ của vật chất, tiêu cực. Được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, động viên nên tôi chấp hành nghiêm quy định những điều ĐV không được làm, đạo đức công vụ”.

Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, nhờ quan tâm KT, GS, 4 năm qua, Đảng bộ phường giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hằng năm trên 95% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường cũng thẳng thắn đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số CB, ĐV thiếu tu dưỡng, rèn luyện làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Trong đó, có 5 CB, ĐV vi phạm về sinh con thứ 3, tài chính, xây dựng nhà trên đất công, buông lỏng lãnh đạo quản lý, đã bị kỷ luật. “Thời gian tới, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tăng cường công tác KT, GS đối với các chi bộ và CB, ĐV, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để ngăn ngừa vi phạm, xây dựng niềm tin với nhân dân” - đồng chí Nguyễn Phước Tùng nói.

Bài, ảnh:  An Bình

167