Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn TP Cần Thơ
14:29 - 03/02/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1475-CV/TU về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020, của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, xem công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị thành phố. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp của thành phố.

Thứ hai, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế; chủ động thực hiện các biện pháp giám sát, phát hiện sớm và cách ly triệt để các trường hợp lây nhiễm; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chuẩn bị dự trữ đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng hộ cho Nhân dân; đảm bảo kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Thứ ba, Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, xây dựng các phương án chủ động phòng, chống dịch bệnh phù hợp với mọi tình huống. Chỉ đạo ngành Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ và các bến xe, bến tàu trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm túc việc tẩy trùng, tẩy độc nơi công cộng, nhất là tại các cửa khẩu, bến, bãi,... Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo trường hợp cần thiết tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học và bố trí học bù để đảm bảo chương trình giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong hệ thống giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.

Thứ tư, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống bệnh thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; đặc biệt là tuân thủ và thực hiện triệt để các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, hội nghị, hội thảo và các hoạt động tập trung đông người để ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thứ năm, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân thành phố về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh để thông báo, khuyến cáo, vận động, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho người dân nhằm chủ động phòng tránh hiệu quả ngay tại hộ gia đình, cộng đồng khu dân cư. Phối hợp xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp đăng tải thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức, phương thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả; kịp thời tổng hợp, cung cấp và định hướng thông tin rộng rãi về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ ngành Y tế thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện Công văn này, tổng hợp báo cáo tình hình cho Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Thịnh Ngô

177