Tập huấn tuyên truyền tiết kiệm điện
10:53 - 01/09/2017

(TGCT) Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tập huấn tuyên truyền các chủ trương chính sách và các giải pháp tiết kiệm điện, an toàn điện đến các giáo viên thuộc 32 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tại đây, các cán bộ Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ giới thiệu tổng quan và dự báo về tình hình năng lượng tại Việt Nam; lý do cần thiết phải thực hiện tiết kiệm nguồn năng lượng điện năng; trong đó, nhấn mạnh các biện pháp về sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả của việc sử dụng các thiết bị sinh hoạt có tiêu thụ điện năng; phương pháp và kỹ năng tiết kiệm năng lượng; đồng thời, cũng tuyên truyền về an toàn kỹ thuật điện, sơ cứu, cấp cứu các trường hợp tai nạn về điện trong quá trình sử dụng… Đây cũng là những kiến thức cơ bản và cần thiết nhằm nâng cao ý thức đối với các em học sinh và gia đình trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn điện năng. Sau buổi tập huấn, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức chương trình ngoại khóa cho tất cả các em học sinh của toàn trường; đồng thời, phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện trong đông đảo học sinh.

Thời gian qua, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tích cực tổ chức tuyên truyền về giải pháp tiết kiệm điện trong đông đảo cộng đồng dân cư, thông qua nhiều hình thức sinh động, mới mẻ, phù hợp với thực tế và lứa tuổi; từng bước nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đặc biệt là phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều mô hình tiết kiệm điện tại gia đình và cộng đồng đạt hiệu quả cao.

                                                                     Văn Bé

32