Thanh niên Ninh Kiều chung sức xây dựng quê hương
10:44 - 12/02/2020

Thời gian qua, Quận đoàn Ninh Kiều luôn tập trung đổi mới những nội dung phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lí tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội của dân tộc, khơi dậy và bù đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc của thanh thiếu nhi trong tiến trình đất nước đang hội nhập, đổi mới và phát triển.

Thanh niên Ninh Kiều ra quân vớt rác trên Rạch Khai Luông.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XI nhiệm kỳ 2017 – 2022,  Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều triển khai các công trình, phần việc thanh niên thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Cùng với việc thực hiện tốt chủ đề năm của Thành đoàn và của Quận ủy Ninh Kiều: “Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Qua đó, Ban Thường Quận đoàn Ninh Kiều cũng tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tổ chức nhiều phong trào ý nghĩa. Kết quả, trong năm 2019 đã tổ chức được 63 công trình, 224 phần việc thanh niên, có hơn 18.051 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Tổng giá trị làm lợi hơn 1.860 triệu đồng. Hướng nghiệp cho hơn 2.686 lượt ĐVTN và học sinh; giới thiệu việc làm cho 2.245 thanh niên và giải quyết việc làm cho 1.654 thanh niên; hiến được 589 đơn vị máu. Bên cạnh đó, Quận đoàn Ninh Kiều chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tích cực tổ chức các hoạt động phong trào nhằm nâng cao ý thức đoàn viên thanh niên trong công tác cũng như tích cực hơn trong các hoạt động. Đồng chí Nguyễn Thành Luân - Bí thư Đoàn phường Tân An cho biết: "Trong năm 2019, Đoàn phường  đã tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn. Qua đó, các phong trào đã khơi gợi lên được lòng yêu nước của thanhn niên và cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận, từ đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong các phong trào ngày càng lớn mạnh".  Phong trào  đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều đặc biệt quan tâm. Tập trung tư vấn hướng nghiệp từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, góp phần thực hiện phân luồng học sinh; giúp đỡ thanh niên yếu thế được học nghề, có việc làm để hòa nhập cộng đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội, công an xuất ngũ; phối hợp mở lớp tập huấn tư vấn và hỗ trợ thanh niên ý tưởng khởi nghiệp; khai thác hiệu quả thông tin nghề nghiệp và việc làm thông qua sàn giao dịch việc làm. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội và Trung tâm dạy nghề Nhã Thành tổ chức 04 lớp nghề (02 lớp nghề Pha chế thức uống và 02 lớp nghề Thiết kế đồ họa) với sự tham gia của 140 học viên.

Xác định nội dung giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên là quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn, Hội tổ chức. Các cơ sở đoàn luôn quan tâm đưa nội dung giáo dục kỹ năng hoạt động xã hội vào nội dung sinh hoạt đoàn, thường xuyên hướng dẫn, rèn luyện các kỹ năng nói, viết, phân tích và bày tỏ ý kiến, kỹ năng xây dựng kế hoạch và làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, xử lý tình huống... Đặc biệt, qua các nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ “Thủ lĩnh thanh niên” được tổ chức định kỳ hàng tháng của quận góp phần cung cấp thêm kiến thức, rèn luyện kinh nghiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên ở quận. Đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt của huấn luyện viên Cấp I Trung ương trong việc trang bị và huấn luyện kỹ năng trong ĐVTN.

Ban Chấp hành Đoàn 13 phường phối hợp với Bộ phận Văn hóa - Thông tin phường thực hiện nội dung Hội thi “Tạo hình nghệ thuật từ vật liệu bảo vệ môi trường” trong “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Tân An”. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ. Đồng chí Phan Quốc Việt - Bí thư Đoàn phường An Lạc chia sẽ: "Đoàn phường cũng đã hưởng ứng các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch tiếp sức mùa thi, hướng ứng các ngày hội hiến máu và chiến dịch hiến máu tình nguyện. Qua đó, có nhiều bạn ĐVTN trên địa bàn phường đã đến đăng ký thực hiện. Đây là các hoạt động thiết thực giúp cho các bạn ĐVTN trên địa bàn phường ngày càng năng động hơn trong công tác Đoàn và góp phần xây dựng quê hương quận Ninh Kiều ngày càng giàu đẹp".

Song song đó, Ban Chấp hành cơ sở Đoàn thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác thanh niên, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng theo định kỳ; đề xuất và báo cáo với các cấp ủy Đảng cùng cấp để quy hoạch và bố trí cán bộ Đoàn đủ năng lực phẩm chất vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các đoàn thể Nhân dân. Tổ chức cho đoàn viên học tập, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, nhất là những vấn đề có liên quan đến đoàn viên, thanh niên và những vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng ở địa phương, đơn vị… Đồng thời, tổ chức tìm hiểu về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng. Trên cơ sở đó phát động phong trào học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu để trở thành đảng viên trong đoàn viên. Đồng chí Trần Tuấn Anh - Bí thư  Quận đoàn Ninh Kiều cho biết: Năm 2019, với sự chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt của Ban Thường vụ Quận đoàn, các cơ sở đoàn cũng tập trung cụ thể hóa và triển khai đồng bộ và hiệu quả các công trình công tác Đoàn của quận. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã tham mưu tốt cho lãnh đạo địa phương và Ban Thường vụ Quận đoàn. Qua đó, ĐVTN quận Ninh Kiều khẳng định được vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong công tác Đoàn".

Bài, ảnh: Trung Lập

70