Thành phố Cần Thơ trên 97% cán bộ, giảng viên, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2017
15:33 - 31/08/2017

(TGCT) Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 22/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; Công văn số 684-CV/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Cần Thơ “Về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2017”; Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 10/7/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên môn lý luận chính trị, giáo viên các trường từ mầm non đến phổ thông, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức, ngành giáo dục và đào tạo,
trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận Cái Răng.

Theo đó, nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, tập trung quán triệt các vấn đề lý luận cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 và Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tài liệu tuyên truyền thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch; công tác y tế trường học; nhiệm vụ năm học 2017-2018; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy của từng cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian từ 25/7 đến 12/8/2017, báo cáo viên cấp thành phố (hỗ trợ) và báo cáo viên thường trực của các quận, huyện đã truyền đạt các nội dung chính trị hè cho cán bộ, công chức, viên chức từ các phòng, trung tâm thuộc sở; trưởng phòng, các phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; giám đốc, phó giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các quận, huyện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên dạy môn giáo dục công dân các trường trung học phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, công nhân viên chức các trường từ mầm non đến Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ 97,56%.

Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan; các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác chính trị hè 2017 đúng theo nội dung các chuyên đề và đảm bảo thời gian bồi dưỡng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đội ngũ báo cáo viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nghiên cứu và truyền đạt đầy đủ các nội dung của từng chuyên đề đã giúp học viên nắm được những nội dung cơ bản của nghị quyết; đồng thời, giúp người học liên hệ sát với thực tế địa phương áp dụng vào thực tiễn công tác trong năm học mới. Tinh thần thái độ học tập nghiên cứu chính trị của cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức ngành giáo dục thực hiện nghiêm túc. Sau đợt bồi dưỡng các học viên đều viết bài thu hoạch, hầu hết các bài thu hoạch đều đạt yêu cầu, thể hiện sự tích cực nghiên cứu tài liệu học tập của học viên… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: ở vài cơ sở chưa cung cấp tài liệu cho học viên kịp thời; một số ít cán bộ, giáo viên còn thiếu nghiêm túc, còn nói chuyện riêng làm ảnh hưởng đến việc tiếp thu trong quá trình học tập…

                                                                       Tin, ảnh: Hoàng Oanh
 Phòng Khoa giáo

82