Thành ủy Cần Thơ: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng 54 tập thể, 75 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
12:24 - 18/05/2019

(TGCT) Ngày 17/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố;….


Lãnh đạo thành phố trao chụp ảnh lưu niệm cùng các gương điển hình
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Qua 3 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và cấp ủy các cấp từ quán triệt đến tổ chức thực hiện. Trong đó, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã nhanh chóng đưa Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cốt lỗi các chuyên đề hàng năm đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiệm vụ chính trị của thành phố, cơ quan, địa phương, đơn vị, từ đó góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào chiều sâu; chuyển biến rõ nét trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời củng cố và xây dựng niềm tin với Nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò nêu gương; từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, đơn vị và xã hội tôn vinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; do đó việc lãnh đạo, chỉ đạo từng lúc, từng nơi chưa quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên liên tục, chưa chủ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; một số nơi tổ chức thực hiện còn mang tính hình thức, chưa cụ thể, chưa sát tình hình; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa sâu sát; một số cơ quan, đơn vị chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch “làm theo” chưa cụ thể; trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên một số nơi chưa cao;…


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao hơn, tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, tự giác, thường xuyên; việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành ủy, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng lãng phí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh hình thức, nói phải đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, hình thức, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương và trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 54 tập thể, 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh lãnh đạo biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: Hoàng Vĩnh Khang

374