Thành uỷ Cần Thơ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI)
21:31 - 05/07/2018

(TGCT) Ngày 05/7/2018, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố…

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI).

Tại Hội nghị đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” trên địa bàn thành phố đạt một số kết quả quan trọng: Đại hội đảng bộ 3 cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 trên địa bàn thánh phố được thực hiện nghiêm túc bốn yêu cầu theo Chỉ thị số 36-CT/TW; công tác chuẩn bị văn kiện chặt chẽ, khoa học và đổi mới; Báo cáo chính trị bám sát tình hình nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, phù hợp với định hướng chung của thành phố, đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được chuẩn bị nghiêm túc, gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng; các nghị quyết đại hội được đổi mới về nội dung, tính khái quát cao, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; việc thảo luận các văn kiện trình đại hội được thực hiện nghiêm túc; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy được chuẩn bị chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng quy định về độ tuổi, đủ cơ cấu; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp được đảm bảo.

Đồng chí Trần Thành Trai, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo tóm tắt một số kết quả thành phố
đạt được trong 10 năm
thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

Tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đồng chí Trần Thành Trai, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo tóm tắt một số kết quả thành phố đạt được trong 10 năm qua như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ; về hoàn thành mới hình thức tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, như việc thực hiện thí điểm thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể và Đảng bộ cơ quan chính quyền trực thuộc Quận ủy Ninh Kiều và Thốt Nốt; chăm lo kết nạp đảng viên, trong 10 năm thành phố đã kết nạp được 25.574 đảng viên mới, kết hợp việc thực hiện việc thí điểm kết nạp những người chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng; có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thành lập tổ chức đảng như việc thành lập Chi bộ Hội Doanh nhân trẻ thành phố trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghệp tạo cơ sở phát triển đảng viên trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đảng viên, hay việc Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU “Về phân công trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc các ban xây dựng Đảng của Thành ủy tham dự sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy” đã đạt được nhiều kết quả; ngoài ra, Thành ủy cũng thường xuyên thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, cũng như việc dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng
phát biểu tham luận.

Cũng tại Hội nghị, nhiều địa phương, đơn vị như Cờ Đỏ, Ô Môn, Thốt Nốt, Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng, Sở Nội vụ phát biểu minh họa thêm những kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), với các nội dung như: Cụ thể hoá việc nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; việc thể  chế hoá các chức danh như Bí thư kiêm Chủ tịch UBND; việc cụ thể hoá công tác nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng bằng việc tổ chức hội nghị chuyên đề, toạ đàm, đối thoại với Bí thư cấp uỷ cơ sở; công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở ở thành phố, có 71.000 lượt cán bộ tham gia...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, thư Thành ủy phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: Đề nghị cấp uỷ các cấp đẩy mạnh việc xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; coi trọng công tác tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống giản dị gắn với việc thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khoá XII) của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu; đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; quan tâm củng cố, giúp đỡ các cấp uỷ ngoài khu vực nhà nước; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Thành uỷ về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, đặc biệt phát triển đảng ở khu vực dân cư, khu vực doanh nghiệp tư nhân; quan tâm nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách cho cán bộ, đảng viên nhằm chuẩn bị kỹ về mặt nhân sự cho công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Tin, ảnh: Ngọc Quy

156