Thành ủy Cần Thơ tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
13:34 - 05/01/2018

(TGCT) Ngày 05/01/2018, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống ngành nội chính của Đảng (05/01/1966 – 05/01/2018).

Tham dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng Thành ủy, cùng đại biểu các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy... 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
thông qua báo cáo trung tâm của Thành ủy.

Trong năm 2017, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả khích lệ như: Thành ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối nội chính, tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ngành theo quy định và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy liên quan đến công tác nội chính cho cán bộ công chức; các lực lượng chức năng chủ động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm của thành phố, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn gây rối, chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn thành phố; công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp thực hiện tốt việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 92% (1.326/1.444 tin báo, tố giác), điều tra, truy tố, giải quyết nhiều vụ, việc; việc xét xử của ngành tòa án thành phố trong năm đạt 77,1% (7.888/10.232 vụ, việc); trong thi hành án dân sự, thành phố thụ lý 11.764 việc có điều kiện giải quyết, với 8.579 việc đã giải quyết xong (đạt 72,93%); việc tiếp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành thành phố được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, với 97,7% đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết (260/266 đơn); công tác phòng, chống tham nhũng được các cơ quan chức năng thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa hiệu quả, từ việc minh bạch kê khai tài sản đến phát hiện, xử lý tham nhũng, trong năm thành phố đã thụ lý 8 vụ với 20 bị can, đã giải quyết 6 vụ với 17 bị can…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở các địa phương đơn vị, với một số nội dung: Ngành kiểm sát tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của các kiểm sát viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các quan điểm, đường lối của Đảng, văn bản pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả việc giám sát giải quyết oan sai, khảo sát sự hài lòng của người dân về các chính sách, các khoản thu của học sinh trên địa bàn thành phố… nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; đối với các địa phương, việc quán triệt các văn bản của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng đến từng cơ sở đảng được tổ chức thường xuyên, liên tục, từ đó kịp thời uốn nắn, xử lý các trường hợp có biểu hiện sai phạm; nhận thức của cấp ủy các cấp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp được tăng cường, mà gốc của vấn đề là “an dân”, việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo được đảm bảo.

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp như: Phải ngăn chặn sai phạm từ gốc của vấn đề, chứ không để sự việc xảy ra mới xử lý, giải quyết bằng việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phòng ngừa sai phạm, xử lý tham nhũng là “không có vùng cấm”; thường xuyên theo dõi việc triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban cải cách tư pháp; cần có biểu mẫu báo cáo hàng tháng thống nhất về công tác nội chính; tăng cường hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phòng, chống tham nhũng; đổi mới hình thức thu nộp án phí bằng việc thông qua kho bạc, tránh bị lạm dụng; bổ sung nội dung tu dưỡng bản thân của cán bộ, công chức làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những hoạt động năm 2017 của hệ thống nội chính các cấp. Tuy nhiên, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp còn những hạn chế nhất định: Vẫn còn cán bộ kém tu dưỡng bản thân; công tác tuyên truyền từng lúc, từng nơi chưa hiệu quả; bên cạnh án trật tự an toàn xã hội, án trật tự chính trị có chiều hướng tăng, tiềm ấn nhiều nguy cơ… Từ đó, để công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018 đạt nhiều kết quả, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương trong khối nội chính cần thực hiện một số công việc sau: Một là, quán triệt, triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Hai là, nâng cao công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ba là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Bốn là, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Năm là, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, án tồn đọng; cập nhật, xác minh thi hành án. Sáu là, các cơ quan chức năng tham mưu giải pháp phòng ngừa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để điểm nóng xảy ra. Bảy là, tăng cường công tác tiếp công dân; không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp xảy ra. Tám là, kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; kip thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích. Chín là, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ này theo đúng chức danh tư pháp; đề cao sự tự rèn luyện. Mười là, các cấp ủy đảng xác định công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng; có kiểm tra, định kỳ làm việc; có sự phân công cán bộ phụ trách cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
thừa ủy nhiệm của Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính”.

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính” cho 08 đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy và lãnh đạo Thành ủy, cán bộ đang công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ có nhiều đóng góp cho công tác nội chính của thành phố.

Tin, ảnh: Ngọc Quy

676