Thành ủy Cần Thơ tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020
09:11 - 06/01/2021

(TGCT) Sáng 06/01, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. 

Năm 2020, ngành Tuyên giáo đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Nổi bật là công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy bảo đảm nghiêm túc, kịp thời. Thực hiện tốt việc phối hợp tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Thành ủy kịp thời, đảm bảo chất lượng; phối hợp tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đặc biệt là phối hợp tham mưu cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục tham mưu các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời tham mưu các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của thành phố. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng thành phố đã phối hợp tổ chức 279 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 24.903 cán bộ, đảng viên cơ sở. Trong năm Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phát hành 38.150 bản tin tuyên giáo phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng; cập nhật 5.414 tin, bài, ảnh đăng lên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ thành phố và Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; công tác lý luận chính trị, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng; thực hiện tốt công tác nghiên cứu điều tra dư luận xã hội...


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố  trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. 


Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo đã góp phần rất quan trọng xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giúp Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu, ngành Tuyên giáo tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; công tác nắm bắt, định hướng, dự báo những vấn đề liên quan đến tâm trạng, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc, giáo dục đạo đức lối sống, nhất là cho thế hệ trẻ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, Nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, chất lượng. Nhất là tiếp tục tập trung tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo thành phong trào học tập và làm theo Bác đảm bảo hiệu quả, thiết thực, ngày càng sâu rộng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác lãnh đạo, quản lý và định hướng trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động đúng chức năng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, tuyên huấn; đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQVN thành phố và đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, , tuyên huấn; đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở, đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình, nói được, viết được, thuyết phục được, thật sự là lực lượng tinh nhuệ, sắc sảo, nhạy bén trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng; thật sự là cầu nối giữa cấp ủy đảng với đảng viên và Nhân dân...

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tin, ảnh: Phong Dinh

 

45