Thành ủy giám sát thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại huyện Cờ Đỏ
15:52 - 09/10/2018

(TGCT) Chiều ngày 08/10/2018, Đoàn giám sát Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn đến giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW (gọi tắt là Quyết định số 217 và 218) về ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
phát biểu tại buổi giám sát.

Từ khi có Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ đã tập trung lãnh đạo triển khai, quán triệt, thực hiện các quyết định và kế hoạch của Thành ủy, định hướng và kiểm tra việc thực hiện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức 29 cuộc tuyên truyền cho trên 4.670 lượt cán bộ chủ chốt và đảng viên tham dự. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều tổ chức đối thoại với Ban Thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn, họp mặt gặp gỡ bí thư, trưởng ấp và người có uy tín để thông báo tình hình phát triển của huyện, đồng thời động viên phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng nồng cốt cơ sở trong công tác dân vận. HĐND và UBND định kỳ tiếp công dân lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị đóng góp xây dựng của nhân dân, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, cách làm phù hợp. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tổ chức 51 cuộc giám sát với nhiều nội dung quan trọng như thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, thực hiện pháp luật hòa giải cơ sở, việc huy động, sử dụng nguồn lực trong dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi kiểm tra các đại biểu đã thẳng thắng đóng góp và làm rõ thêm kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị, bổ sung nguyên nhân kết quả đạt được và kiến nghị mở các lớp tập huấn thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở để thực hiện tốt kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, phản biện.

Tin, ảnh: Thanh Bình

59