Thành ủy kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại huyện Thới Lai
12:02 - 12/09/2017

(TGCT) Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng vừa đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Thới Lai và xã Tân Thạnh.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai, huyện đã triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng và đến từng chi bộ, có trên 98% đảng viên ở 54 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện được học tập. Qua triển khai học tập các cấp ủy đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc, phát huy được vai trò người đứng đầu, hạn chế các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ đảng viên. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hoạt động ngày được nâng cao. Đại bộ phận đảng viên đều nhận thức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, ra sức tự rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng có 32/54 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có gần 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có thể nói việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần  đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên...

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Qua kiểm tra, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ Thành ủy chức đánh giá cao những nỗ lực của Huyện ủy Thới Lai trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng như Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực, đời sống trên địa bàn huyện; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, tiếp tục xây dựng bộ máy tin gọn hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đề ra.

Tin, ảnh: Triều Ngân
Huyện Thới Lai

135