Thành ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm
00:05 - 04/09/2019

(TGCT) Chiều 03/9/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm (gọi tắt là Chỉ thị số 06-CT/TU). Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu; từ đó đề ra các biện pháp phù hợp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm như: đưa công tác phòng, chống tham nhũng vào chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm, thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, xây dựng quy định về quản lý sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm đúng quy định pháp luật như: xây dựng, ban hành quy định và chế độ, tiêu chuẩn, định mức (quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản công, quy chế dân chủ,…); công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thanh toán bằng chuyển khoản…; từng bước tạo được niềm tin của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Trong 03 năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 06 đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, các vụ việc khởi tố, điều tra, truy tốt, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiệm trọng; Ban Nội chính Thành ủy phối hợp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tại 33 cơ quan, đơn vị; Tòa án Nhân dân thành phố giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 06 vụ, 17 bị cáo; Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy tổ chức 52 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 61 tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Thanh tra các cấp, các ngành triển khai 908 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 17 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát hiện sai phạm 94,41 tỷ đồng, thu hồi 68,12 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 72 tập thể và 79 cá nhân; cơ quan điều tra thụ lý điều tra 14 vụ/29 bị can; Viện kiểm sát các cấp thụ lý 13 vụ/32 bị can; Tòa án Nhân dân cấp huyện thụ lý 08 vụ, 15 bị cáo… Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trong giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được phát huy hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được 03 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đó là: một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, địa phương, đơn vị quản lý; một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, có những hành vi tham nhũng vặt trong giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực nhạy cảm, thậm chí có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; song song đó một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động trong việc nắm tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ thực trạng đó, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU và các văn bản của Trung ương liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; đặc biệt, là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng đã khởi tố, điều tra. Các cơ quan dân cử, Mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh vai trò giám sát trong công tác này. Tăng cường vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng và kịp thời phản ánh các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm đúng quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Tiến Triển

285