Thành ủy tổng kết công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018
08:28 - 05/01/2019

(TGCT) Sáng 05/01/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự chủ trì có các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo phụ trách công tác nội chính các quận ủy, huyện ủy và lãnh đạo các sở, ngành trong khối nội chính.

Đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam (thứ tư từ phải qua) và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thừa ủy quyền của Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng”.

Trong năm 2018, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố được giữ vững; không để xảy ra các điểm nóng cả về chính trị lẫn xã hội; vấn đề tôn giáo, dân tộc ổn định... là điều kiện thuận lợi để công tác nội chính đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Trước hết, sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố thường xuyên được quan tâm; Thành ủy, UBND thành phố kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác nội chính như Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2018; Công văn số 938-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng... Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Hai là, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả khích lệ. Qua hoạt động chuyên môn, đã kiểm sát việc giải quyết 1.812 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (thụ lý mới 1.727, tăng số với cùng kỳ 499 tin; đã giải quyết 1.668, đạt 92%); ban hành 13 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 03 kiến nghị phòng ngừa tội phạm; Viện kiểm sát hai cấp quyết định việc truy tố 903 vụ/1.145 bị can, đã giải quyết 896 vụ đạt tỷ lệ 99,2%; kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.076 vụ, với 1.712 bị cáo, đã giải quyết 938 vụ đạt 87,2%...

Ba là, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, năm 2018 các cơ quan hành chính các cấp tiếp 3.344 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 550 lượt so với cùng kỳ), tiếp 06 đoàn khiếu kiện đông người (giảm 04 lượt so cùng kỳ); tiếp nhận 2.937 đơn, qua phân loại và xử lý 240 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 233/240 đơn, đạt 97%.

Bốn là, thành phố quan tâm, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các mô hình, hoạt động như: Quán cà phê pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã thu hút 13.477 lượt người dân dự, cấp phát hiện 28.012 tờ gấp pháp luật miễn phí.

Năm là, các địa phương, đơn vị triển khai việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trong quản lý tài sản, quy hoạch cán bộ. Việc kê khai, mình bạch tài sản và thu nhập được triển khai đều khắp. Thành phố có 92 cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc diện thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, với 8.280 người đạt tỷ lệ 99,99%. Không những vậy, việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam đánh giá cao kết quả công tác nội chính trong năm 2018 của thành phố Cần Thơ, đây là thành quả phấn đấu nhiều năm; thành phố giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Để công tác nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị: Thành phố cần chủ động, không chủ quan, lơ là mất cảnh giác; công tác phòng, chống tham nhũng không để ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tập trung “phòng, chống tham nhũng vặt”; quan tâm triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; lưu ý triển khai, tuyên truyền phổ biến và tập huấn nội dung các luật, văn bản hướng dẫn các luật có hiệu lực trong năm 2019; có nhiều cách làm hay, mới trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thực hiện một số nội dung nhiệm vụ cụ thể trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng như: Cơ quan nội chính các cấp chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính; kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; cùng với đó, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình làm tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; tăng cường phối hợp, chủ động đề ra nhiều biện pháp phòng chống các hoạt động chống phá của thế lực thù địch; luôn đề cao cảnh giác, chủ động xử lý các điểm phức tạp về tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, cho vay nặng lãi; phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác hạn chế tai nạn giao thông; tăng cường hoạt động cải cách tư pháp, hoạt động xét xử; không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; kiện toàn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp; tập trung chỉ đạo, xử lý các vụ, việc khiếu kiện. Ngoài ra, các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với các loại tội phạm; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Dịp này, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã tiến hành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 07 đồng chí có nhiều đóng góp cho công tác Nội chính thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Trần Tiên

174