Thay đổi địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới của thành phố Cần Thơ
14:41 - 05/01/2018

(TGCT) Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có Công văn số 5109/UBND-KGVX đồng ý thay đổi địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới của thành phố Cần Thơ (Lễ hội đếm ngược 2018).

Theo đó, qua xem xét Văn bản ngày 27/12/2017 của Công ty TNHH Tư vấn phát triển thị trường MSV về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật chào năm mới của thành phố Cần Thơ, theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2018 của Thành phố Cần Thơ (Lễ hội đếm ngược năm 2018) từ Công viên Lưu Hữu Phước sang Công viên Sông Hậu.

Kim Trúc

327