Ô Môn cấp bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2018
18:06 - 09/06/2018

(TGCT) Chiều ngày 07/6/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức lễ bế giảng cấp bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Gon, Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn
phát bằng tốt nghiệp cho học viên.

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khai giảng vào ngày 14/3/2018, tham gia học tập có 44 học viên. Qua thời gian gần 3 tháng các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, giúp các học viên hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phan Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy biểu dương và chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt chương trình khóa học. Đồng chí mong rằng thời gian tới, trên cơ sở những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị được trang bị, các học viên cần vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong thực tế công tác và chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc khóa học, 44 học viên đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp với kết quả xếp loại giỏi 17 học viên, đạt 39%; khá 21 học viên, đạt 48% và trung bình 06 học viên đạt 13%.

   Tin ảnh: Huỳnh Hoàng Tưởng

119