Thới Lai: 50 học viên tham gia Lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2018
23:01 - 04/10/2018

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Lai vừa tổ chức khai giảng Lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2018 cho 50 cán bộ, đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Thới Lai tham gia học tập.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai
phát biểu khai giảng lớp học.

Trong thời thời gian 5 tuần (từ ngày 02/10 đến ngày 09/11/2018), các học viên được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề, tiêu biểu như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển...

Qua lớp học, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Lý luận chính trị, từ đó vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở, thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin, ảnh: Phm Văn D

71