Thới Lai tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình thu và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
09:52 - 07/09/2017

(TGCT) BHXH huyện Thới Lai tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình thu và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định 595/QĐ-BHXH cho trên 200 cán bộ, viên chức phụ trách BHXH, BHYT của các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các trường học và các doanh nghiện trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các đơn vị đã được nghe các nội dung sau: cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, hướng dẫn chi tiết thực hiện nội dung của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện Thới Lai đã cấp 81.293 thẻ BHYT nâng tổng số thẻ BHYT toàn huyện lên 104.240 thẻ đạt tỷ lệ 64,76%. Phấn hoàn thành đạt chỉ tiêu 79% dân số trên địa bàn huyện Thới Lai tham gia BHYT vào cuối năm 2017.

Quang Hào

34