Thới Lai tập huấn kiến thức về nông thôn mới năm 2017
01:10 - 24/12/2017

(TGCT) Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Thới Lai tổ chức lớp tập huấn kiến thức về nông thôn mới năm 2017 cho hơn 40 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  cấp huyện, xã; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ đã được giới thiệu 4 chuyên đề cơ bản gồm: Tổng quan chương trình nông thôn mới và nội dung thực hiện giai đoạn 2016 -2020; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức xây dựng nông thôn mới; quy hoạch chung xây dựng xã và Đề án xây dựng nông thôn mới của xã; đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình chức tổ chức sản xuất ở nông thôn.

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp và cán bộ trong hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

          Cẩm Tú

31