Thới Lai tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở năm 2019
22:20 - 23/10/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai vừa phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở năm 2019.

Hơn 70 học viên đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Thới Lai được bồi dưỡng những kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sự vận dụng và phát triển trong giai đoạn thực tiễn hiện nay; kỹ năng, nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và hướng dẫn công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết thúc đợt tập huấn 100% học viên được cấp giấy chứng nhận.

Thu Cúc

76