Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở cơ quan Thành ủy Cần Thơ
17:28 - 11/05/2020

(TGCT) Văn phòng Thành ủy Cần Thơ vừa có Thông báo số 814-TB/VPTU thay đổi địa chỉ trụ sở cơ quan Thành ủy Cần Thơ.

Thực hiện Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; theo đó, phường An Hội và phường An Lạc được sáp nhập vào phường Tân An (lấy tên là phường Tân An), chính thức hoạt động vào ngày 01/4/2020.

Theo đó Văn phòng Thành ủy Cần Thơ thông báo đến cơ quan, đơn vị biết,
để liên hệ công tác, địa chỉ trụ sở Thành ủy Cần Thơ, Văn phòng Thành ủy Cần Thơ theo đơn vị hành chính mới như sau:

- Địa chỉ trước đây: Số 01, đường Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ mới: Số 01, đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tải Thông báo 814

                                                                                                                 PV      

239