Thông báo về việc mạo danh cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
21:25 - 08/08/2019

(TGCT) Ngày 06/8/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1758-CV/BTGTU thông tin đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố về tình trạng có người mạo danh là cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy đến liên hệ để khai thác tư liệu, viết bài tuyên truyền về thành tựu 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và biên soạn Lịch sử Đảng bộ của địa phương, đơn vị. Theo đó, những đối tượng này đã đặt vấn đề về giá tiền từ 5.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng cho mỗi sản phẩm bài viết.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ khẳng định không có chủ trương cử cán bộ liên hệ trực tiếp với các địa phương, đơn vị để đặt hàng viết bài và yêu cầu thu tiền đối với sản phẩm như đã thông tin. Riêng, việc tuyên truyền về thành tựu 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, nếu một số cơ quan báo chí có liên hệ để được cung cấp tài liệu tuyên truyền về thành tựu của địa phương, đơn vị, đề nghị các đồng chí phối hợp tuyên truyền; nhưng không đặt vấn đề về giá tiền đối với sản phẩm. Đồng thời, đề nghị các địa phương, đơn vị lưu ý, thông báo kịp thời tinh thần công văn đến các đơn vị trực thuộc nắm và chủ động phòng ngừa; báo ngay cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ hoặc cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện người mạo danh cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện các hành vi sai trái.

Thông tin, xin báo về số điện thoại cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy: 080.71189.

                                                                                     Mai Anh

600