Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
09:24 - 29/12/2017

(TGCT) UBND TP Cần Thơ có Thông báo số 82/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2018.

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày (ngày thứ hai 01/01/2018). Tại trụ sở cơ quan các ngành, các cấp và các hộ nhân dân trong thành phố treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018.

UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu trong thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phân công cán bộ lãnh đạo trực; danh sách và lịch trực gửi về UBND thành phố trước ngày 29/12/2017; đồng thời, có kế hoạch phân công lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị, xí nghiệp canh gác bảo vệ cơ quan, kho tàng, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian nghỉ Tết. Đối với các cơ quan, như: Giao thông vận tải, điện lực, cấp thoát nước, bệnh viện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy phải bố trí phân công công chức, viên chức làm việc liên tục để phục vụ nhân dân trong suốt thời gian nghỉ Tết, bố trí nghỉ bù những ngày sau Tết.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và hộ nhân dân phải làm tốt vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ quan, khu dân cư và những nơi công cộng để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian Tết.

Trấn Giang

281