Thông báo nghỉ lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động
22:41 - 31/03/2020

(TGCT) UBND thành phố Cần Thơ thông báo thời gian nghỉ, treo cờ Tổ quốc và trực trong dịp lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 ÂL – Canh Tý); Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5).

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nhân dân được nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 ÂL - Canh Tý) nhằm ngày thứ năm (ngày 02/4/2020).

Dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế lao động (01/5), công chức, viên chức sẽ được nghỉ 02 ngày (Thứ năm, ngày 30/4/2020 và Thứ sáu, ngày 01/5/2020).

UBND thành phố yêu cầu, tại trụ sở cơ quan các ngành, các cấp và các hộ gia đình trong thành phố treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương từ chiều ngày 01/4 đến hết ngày 02/4/2020; treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động từ chiều 29/4 đến hết ngày 01/5/2020.

Tải toàn văn thông báo

PV

50