Thốt Nốt hơn 100 cán bộ, đảng viên cơ sở được bồi dưỡng lý luận chính trị
10:33 - 07/06/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thốt Nốt vừa phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho các cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2019.

Trong thời gian 02 ngày, hơn 100 cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt được tham gia học tập 5 chuyên đề về: Nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0); xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch… Sau học tập các học viên viết bài thu hoạch, qua đó trình bày những ý kiến về những vấn đề đã được nghiên cứu, học tập.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hải Triều

45