Thốt Nốt: Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị
19:33 - 03/10/2020

(TGCT) Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt phối hợp cùng Trung tâm Chính trị quận tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó, hơn 300 cán bộ, đảng viên trực thuộc các cơ quan, ban ngành quận đã được nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 59-NQ/TW. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết; từ đó làm cơ sở để từng cán bộ, đảng viên xây dựng mục tiêu phấn đấu, chung tay cùng các ngành, các cấp góp phần phát triển quê hương Thốt Nốt nói riệng và TP Cần Thơ nói chung ngày càng phát triển văn minh hiện đại; quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của động lực của vùng Tây Nam Bộ và cả nước.

                                                                        Tin, ảnh: Hải Triều

376