Thốt Nốt tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2017
15:26 - 31/08/2017

(TGCT) Từ ngày 28 đến 30/8/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2017.

 75 học viên thuộc Ban Tuyên giáo hợp ghép 9 phường và Tuyên huấn các chi, đảng bộ trực thuộc được hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ thiết thực, bao gồm: Kỹ năng nắm công tác tư tưởng ở cơ sở; kỹ năng nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” ở cơ sở; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng soạn giáo án bằng Powerpoint; thực hành nội dung tuyên truyền ở cơ sở, theo chủ đề.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ Tuyên giáo (Tuyên huấn) cơ sở nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức và phương thức công tác tuyên giáo đáp ứng đòi hỏi đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở cơ sở.

                                                                             Mỹ Linh

101