Thốt Nốt tổng kết công tác Dân vận, Tuyên giáo - Bồi dưỡng cán bộ năm 2018
16:36 - 11/01/2019

(TGCT) Ngày 09/01/2019, Quận ủy Thốt Nốt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, công tác Tuyên giáo - Bồi dưỡng cán bộ năm 2018, triển khai phương hương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Phước Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Dân vận, Tuyên giáo - Bồi dưỡng cán bộ năm 2018.

Trong năm 2018, công tác Dân vận trên địa bàn quận Thốt Nốt đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tham mưu triển khai, quán triệt, sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, địa phương về công tác Dân vận, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong năm, đã có 18 đơn vị với 172 mô hình điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện, đến nay đã có 168/172 mô hình hoàn thành, đạt 97,67%. Trong đó, có 69 mô hình tiêu biểu, đề nghị UBND quận công nhận khen thưởng 17 mô hình.

Công tác Tuyên giáo - Bồi dưỡng cán bộ, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Quận uỷ Thốt Nốt đã tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo kịp thời, sát tình hình, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Đảng bộ quận đề ra, nhất là tổ chức triển khai, quán triệt trong hệ thống chính trị và nhân dân về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 và Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) với trên 98% đảng viên tham dự; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phối hợp mở 84/64 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể với 8.103 học viên tham gia, đạt 131,25% kế hoạch; tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị cho 1.915 đảng viên và cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho 719 cán bộ, đảng viên; hoàn thành việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho 1.417 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Công tác thông tin tuyên truyền, nắm dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác khoa giáo, hoạt động báo cáo viên trên địa bàn quận được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được biểu dương khen thưởng vì có thành tích trong công tác Dân vận, Tuyên giáo - Bồi dưỡng cán bộ năm 2018.

                                                                                     Tin, ảnh: BTG QU Thốt Nốt

 

49