Thư chúc mừng năm học mới 2019 - 2020 của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ
09:32 - 19/08/2019

Kính gửi: Quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thân ái gửi đến toàn thể thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác quản lý, công tác giảng dạy và học, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng.

Mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh, sinh viên tiếp tục phát triển; thành quả chống mù chữ - phổ cập giáo dục được duy trì và phát huy; chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư ngày một tốt hơn; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; kỷ cương, nền nếp được đảm bảo; các thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên tích cực thi đua dạy tốt - học tốt… đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã đạt được trong năm học qua.

Năm học 2019 - 2020, phát huy những kết quả đạt được, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phấn đấu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa học đường chuẩn mực; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng, hoài bão cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và đồng bộ về cơ cấu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng chuẩn hóa … đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chúc các cháu học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng và hoài bảo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện, đạt kết quả tốt hơn nữa, góp phần xây dựng tương lai ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chúc quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc ngành giáo dục và đào tạo thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới.

 

THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

233