Thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
14:16 - 01/04/2020

(TGCT) Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 1508-CV/TU của Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh ký ban hành Công văn số 984/UBND-KGVX chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành chức năng kiểm tra đo thân nhiệt người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
lưu thông vào nội ô thành phố Cần Thơ. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; yêu cầu Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Trong thời gian này có ngày nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và trùng vào Lễ Thanh Minh, yêu cầu toàn thể Nhân dân thực hiện các nghi lễ phù hợp tại nhà, không tổ chức tảo mộ, lễ nghi tại các nghĩa trang để tránh tập trung đông người, thông tin cho gia đình, người thân các trường hợp liên quan ở tỉnh ngoài không về thành phố Cần Thơ trong thời gian này.

Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ ngành y tế toàn thành phố) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến; kịp thời xử lý tình huống không để bị động, bất ngờ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương, chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Sở Công thương, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường thành phố, Sở Thông tin và truyền thông, cơ quan báo, đài, Chủ tịch UBND quận, huyện, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội… thực hiện tốt một số nội dung sau: yêu cầu các doanh nghiệp vận tải dừng hoạt động vận chuyển hành khách, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn này, khu vực này sang khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 7 điểm kiểm soát giao thông để phục vụ công tác kiểm soát thông tin về người dân di chuyển vào thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; chuẩn bị đủ lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế… đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung tuyên truyên truyền rõ ràng, minh bạch tránh gây hoang mang, hiểu nhầm trong Nhân dân...

Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan có trách nhiệm thực hiện cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch và tuyệt đối không được phát ngôn gây hoang mang, hoảng loạn trong Nhân dân. Người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố về các nội dung phòng, chống và triển khai thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Tải Công văn UBND TP

Tải Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

TT

74