Thực trạng công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ
23:10 - 11/06/2018

(TGCT) Cần Thơ là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều thuận lợi về giao thông (đường bộ, đường thủy, hàng không), đặc biệt tập trung nhiều cơ quan báo, đài Trung ương và các địa phương; cũng là một trong những địa phương mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội tìm cách tổ chức các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta cả về kinh tế, văn hóa, xã hội lẫn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, việc nắm bắt dư luận xã hội là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa trong việc chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời các vấn đề quan trọng. Thời gian qua, việc nắm bắt dư luận xã hội ở thành phố Cần Thơ có nhiều thuận lợi, đan xen những khó khăn và xuất hiện các mặt hạn chế nhất định.

1. Về mặt thuận lợi

Thứ nhất, được sự quan tâm của cấp ủy các cấp trong việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội. Việc này thể hiện qua các chủ trương của Thành ủy và các địa phương trong thành phố thông qua các công tác như: Chỉ đạo của Thường trực Thành ủy đối với công tác Tuyên giáo, đặc biệt là công tác nắm bắt dư luận xã hội; sự quan tâm của cấp ủy các cấp trong việc nắm bắt, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, thông qua các buổi họp tiếp xúc với quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên từ thành phố xuống cơ sở, cụ thể như ngày 14/3/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi làm việc, thông qua đây lãnh đạo thành phố nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cán bộ, đảng viên. Hay như việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ vừa tổ chức 6 hội nghị đối thoại với 414 bí thư chi bộ trong Đảng bộ Khối. Qua các hội nghị, nhiều ý kiến đã đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của bí thư chi bộ; đồng thời, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giải đáp, tháo gỡ...

Thứ hai, tại Cần Thơ hiện có đến 60 cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và các tỉnh, thành có đăng ký văn phòng đại diện hoạt động. Đây là kênh thông tin phổ biến, thuận lợi trong việc thông tin tới mọi tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các thông tin về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành trong khu vực; đây cũng là phương tiện nắm bắt tình hình dư luận xã hội chính trên địa bàn của lãnh đạo thành phố các cấp.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã có nhiều cách làm mang hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội:

(1) Hàng tháng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đều chủ trì Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng, dư luận xã hội. Đây là kênh thông tin chính thống, có nhiều nội dung, trên nhiều lĩnh vực mà lãnh đạo thành phố có thể kịp thời nắm bắt về tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thành phố. Vì sau mỗi cuộc giao ban, Ban Tuyên giáo Thành ủy đều có báo cáo cụ thể và được nhiều đơn vị sử dụng làm tài liệu trong tham mưu hoạt động tại địa phương, cơn quan, đơn vị. Không những thế, hàng tuần Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Dư luận xã hội còn có báo cáo tuần về tình hình an ninh tư tưởng, dư luận xã hội thành phố. Qua đó, lãnh đạo kịp thời nắm bắt và có chỉ đạo thực hiện những vụ việc phức tạp.

(2) Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tổ chức hội nghị giao ban báo chí hàng tháng; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên. Đây cũng là một kênh để thông tin tình hình dư luận xã hội trong cả nước đến đội ngũ báo cáo viên; là dịp gặp mặt các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố để được nghe các ý kiến phản ánh về tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trên các mặt đời sống xã hội ở Cần Thơ.

(3) Nắm bắt dư luận xã hội thông qua việc “Điểm báo ngày”. Hàng ngày,  Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản tổng hợp và gởi lãnh đạo thành phố Điểm báo ngày. Công tác này được Ban Tuyên giáo thực hiện từ cuối năm năm 2014 đến nay. Qua điểm báo, lãnh đạo thành phố sẽ nắm bắt được các bài viết trên các báo in, báo điện tử những thông tin, bài viết về thành phố Cần Thơ.

(4) Nắm bắt dư luận xã hội qua Tổ cộng tác viên dư luận xã hội. Đây là kênh đặc biệt quan trọng, bởi mọi thông tin đều xuất phát từ cơ sở, đo đó lực lượng này sẽ nhanh chóng nắm bắt và phản ánh cho lãnh đạo xử lý mọi tình huống.

(5) Nắm bắt dư luận xã hội thông qua mạng Internet và mạng xã hội. Đây là một kênh thông tin có mức độ lan truyền nhanh chóng. Qua đây, việc nắm bắt các thông tin, tình hình dư luận xã hội được cập nhật hàng giờ, hàng phút, thậm chí từng giây.

2. Những khó khăn, hạn chế

Một là, việc kiểm soát thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội gặp nhiều khó khăn; hạn chế trong việc xử lý các thông tin sai trái, thù địch. Do người dân, thậm chí cả cán bộ, đảng viên cũng nhận diện chưa đầy đủ về các thông tin sai trái, thù địch.

Hai là, đội ngũ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội còn mỏng, đa phần kiêm nhiệm. Hiện tổ cộng tác viên dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ có 35 đồng chí, trong đó 35/35 đồng chí đều làm công tác kiêm nhiệm. Chỉ có 03 cán bộ thuộc Ban Tuyên giáo làm công tác dư luận xã hội chuyên trách.

Ba là, việc tranh thủ nắm bắt dư luận xã hội trong đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên chậm, chưa có cách làm hiệu quả.

Bốn là, công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về nắm bắt dư luận xã hội còn chậm, chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

3. Đề xuất, giải pháp

Để hạn chế khó khăn, khắc phục hạn chế, yếu kém trong việc nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cần thực hiện một số công việc cụ thể sau:

Thứ nhất, cần quán triệt thống nhất nhận thức của các cấp ủy Đảng nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dư luận xã hội, chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của từng đối tượng để có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thứ hai, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức các cuộc điều tra nắm bắt dư luận xã hội về tình hình kinh tế - xã hội trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng việc nắm bắt dư luận xã hội thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần đổi mới việc mắn bắt dư luận xã hội bằng việc khảo sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ.

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội; là đầu mối giúp cấp ủy quản lý điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đảm bảo đội ngũ này có nề nếp, đạt hiệu quả thực chất.

Thứ tư, coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn; qua đó tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến điểm nóng khó giải quyết. Bênh cạnh đó, cũng cần có biện pháp phù hợp trong việc nắm bắt dư luận xã hội trong đội ngũ trí thức, học sinh, thường xuyên tiếp xúc sinh viên.

ThS Lê Thị Sương Mai

304