Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đại hội Đảng XIII diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021
13:15 - 25/12/2020

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 14-12-2020 đến ngày 18-12-2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội Đảng XIII diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII. Ảnh: TTXVN 

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25-01-2021 đến ngày 02-02-2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo TTXVN

18