Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân
15:26 - 06/11/2018

(TGCT) Hội Nông dân thành phố Cần Thơ do đồng chí Lê Bá Phước, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân quận Bình Thủy năm 2018.

Tính đến ngày 31/10, Hội Nông dân quận Bình Thủy thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu thi đua năm 2018. Nổi bật như: Hội phát triển mới 628 hội viên, nâng số hội viên toàn quận lên trên 4.000 hội viên; thành lập mới 08 tổ hợp tác, với 166 thành viên; p0hối hợp tổ chức 27 lớp tập huấn và 23 cuộc hội thảo các mô hình thu hút gần 1.600 lượt hội viên tham dự. Bên cạnh đó, Hội tạo điều kiện thuận lợi cho gần 3.400 lượt hộ và 65 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng dư nợ trên 75 tỷ đồng. Năm 2018, toàn quận có 2.730 hộ đăng ký phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét đạt 04 cấp có 1.564 hộ. Ngoài ra, hội vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 103% chỉ tiêu kế hoạch…

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Bá Phước, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Nông dân quận Bình Thủy đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân quận tiếp tục căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của quận để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và Nghị quyết của Hội. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân vay vốn sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi có hiệu quả, cải thiện đời sống, sinh hoạt của nông dân…

* Kiểm tra tại Hội Nông dân huyện Phong Điền, đồng chí Lê Bá Phước, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả thực hiện của các cấp Hội Nông dân Phong Điền, đồng  thời yêu cầu tiếp tục rà soát số lượng hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao vai trò, vị trí ở các cấp Hội nhằm đổi mới tư duy, sáng tạo, cách làm hay góp phần xây dựng Hội ngày vững mạnh, phối hợp tích cực cùng các ban ngành liên quan hỗ trợ vốn, cây con giống, khoa học kỹ thuật để nông dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Lê Bá Phước, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Bích Thủy – Xuân Vinh.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Phong Điền chỉ đạo củng cố sinh hoạt ở cấp Hội cơ sở, rà soát tổng số lượng hội viên tham gia sinh hoạt đến thời điểm này còn hơn 9.000 hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, qua đó 100% hội viên đăng ký thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng 9/7 mô hình kinh tế tập thể; giải ngân 05 dự án từ Qũy hỗ trợ nông dân các cấp cho trên 80 hội viên với số vốn trên 1,7 tỷ đồng. Vận động Qũy hỗ trợ nông dân, đạt 123% kế hoạch, xây dựng 11 mái ấm nông dân. Tích cực tham gia nâng chất nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã hiến hoa màu, đất đai, ngày công, tiền mặt để xây dựng kết cấu hạ tầng… tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng.

Hoàng Phương - Bích Thủy – Xuân Vinh

17