Tinh giản biên chế, thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu
10:23 - 04/12/2018

Tại Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW vào ngày 30/11/2018, đồng chí Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đã cơ bản sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc HĐND và UBND thành phố, UBND cấp huyện theo quy định khung của Trung ương, bao gồm 19/19 cơ quan chuyên môn và 3 cơ quan, tổ chức hành chính.


Quang cảnh Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy
theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Bố trí chưa hợp lý

Thành phố Cần Thơ hiện có 1.923 công chức (trong đó, cấp thành phố có 1.923 công chức và cấp huyện có 745 công chức), 582 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó, 39 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 64 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và 479 đơn vị được Nhà nước đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Qua rà soát các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có đến 51 phòng chuyên môn chỉ bố trí từ 1 đến 4 biên chế; 28 phòng chuyên môn bố trí 5 biên chế, còn lại các phòng bố trí từ 6 biên chế trở lên. Vì vậy, việc bố trí nhân sự của các cơ quan này chưa bảo đảm số lượng biên chế theo định hướng của Chính phủ (tối thiểu 6 biên chế/phòng), gây ảnh hưởng đến chất lượng quản lý cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, việc tổ chức các đơn vị này cũng chưa thật sự hợp lý, khoa học, còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và chưa phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố, dẫn đến hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp công lập hiệu quả thấp, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngày càng tăng,…

Chính vì vậy, thành phố đã mạnh dạn xây dựng 2 đề án: Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính và Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020) nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, giảm chi thường xuyên, góp phần cải cách tiền lương; đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế trong việc cung cấp dịch vụ công, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập,… Đề án này sẽ góp phần giảm được 42 đầu mối bên trong các cơ quan hành chính (gồm 3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố và 3 phòng thuộc chi cục), 98 đơn vị sự nghiệp, 22 trạm và liên trạm, 62 điểm trường, 3 phòng. Chuyển từ loại hình đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên 17 đơn vị, cổ phần hóa và xã hội hóa 8 đơn vị.

Đã tinh giản và cắt giảm 116/213 biên chế công chức

Tính đến nay, thành phố Cần Thơ đã tinh giản và cắt giảm 116/213 biên chế công chức, đạt 54,46% theo chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, đã tinh giản và cắt giảm 2.264/2.313 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 98% chỉ tiêu.

Thành phố cũng đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế 243 trường hợp, thực hiện cắt giảm 2.150 biên chế và 108 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, rà soát và thực hiện sắp xếp, kiện toàn 138 Ban Chỉ đạo, Tổ chức phối hợp liên ngành (gồm 109 Ban Chỉ đạo và 29 Hội đồng), giảm xuống còn 64 Ban Chỉ đạo (giảm 45 Ban Chỉ đạo), còn lại 29 Hội đồng sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu

Thành phố sẽ tiến hành thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 10% đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính cấp thành phố.

Cụ thể, thành phố sẽ cho thí điểm chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, gồm: Phường An Lạc, An Cư (quận Ninh Kiều); phường An Thới, Long Tuyền (quận Bình Thủy); phường Tân Phú, Phú Thứ (quận Cái Răng); phường Long Hưng, Thới Long (quận Ô Môn); phường Thuận An, Tân Hưng (quận Thốt Nốt); xã Giai Xuân, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền); xã Thới Thạnh, Xuân Thắng (huyện Thới Lai); xã Thạnh Phú, Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ); thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Thắng, Thạnh Tiến (huyện Vĩnh Thạnh).

Thí điểm Trưởng ban Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Phòng Nội vụ tại huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh.

Bài, ảnh: KKN

 

85