Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 3 năm 2020)
20:37 - 19/03/2020
27