Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 15/5/2020
14:54 - 16/05/2020
36