Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 30/12/2020
17:34 - 31/12/2020
18