Tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở
00:38 - 24/05/2020

(TGCT) Chiều 22/5/2020, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy  phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 160-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy chọn từ 1 đến 2 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội điểm và chọn từ 1 đén 2 tổ chức cơ sở đảng thực hiện thí điểm ĐH trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn Đảng bộ phường Thới Hòa, quận Ô Môn và Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai tổ chức đại hội điểm. Sau đại hội Đảng bộ phường Thới Hòa (5/5/2020) và đại hội Đảng bộ xã Đông Thuận (07/5/2020), từ ngày 8 đến 20/5/2020, thành phố có 40 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội điểm, thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy và có 64 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại mỗi đại hội đảng cấp cơ sở có từ 5 đến 9 ý kiến tham luận, thảo luận tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, cơ cấu nữ, có số dư từ 10% - 15%. Tại đại hội đại biểu thống nhất cao với danh sách nhân sự cấp ủy do đoàn chủ tịch đề cử, không có trường hợp tự ứng cử và đề cử tại đại hội. Công tác bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đúng nguyên tắc, hướng dẫn của cấp trên, chỉ bầu 1 lần đủ số lượng, đạt yêu cầu cơ cấu như dự kiến và đạt số phiếu tín nhiệm cao. Đoàn chủ tịch đại hội làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, lưu ý: Các cấp ủy đảng, Ban Tổ chức cấp ủy quận, huyện và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch SỐ 160-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế của đại hội điểm để chỉ đạo đại hội cấp cơ sở thành công, đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6/2020. Đồng chí Mai Thanh Dân lưu ý, cùng với chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cần tích cực chuẩn bị các điều kiện, nhất là văn kiện ĐH và nhân sự cấp ủy để tổ chức ĐH đảng cấp trên cơ sở hoàn thành trước ngày 15/8/2020. 

Tin, ảnh: PV

29