Tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
10:36 - 07/06/2019

(TGCT) Ngày 06/6/2019, quận Thốt Nốt tổ chức Tổng kết 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013. Đến dự có đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt.

Đại biểu tham dự tổng kết.

Từ khi có Luật hòa giải cơ sở năm 2013 đến nay, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt có bước chuyển biến tích cực, hầu hết các tổ hòa giải được kiện toàn đảm bảo đúng số lượng và thành phần theo quy định, chất lượng hòa giải tăng lên qua các năm. Hiện nay, toàn quận có 73 cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác hòa giải ở cơ sở, 45 tổ hòa giải ở 45 khu vực. Trong 05 năm qua, đã mở 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên trên toàn quận, có 742 lượt người than dự; in ấn và phát hành 472 bộ đề cương tuyên truyền, trên 278.000 tài liệu gấp, đặc biệt là cấp 255 sổ tay nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho các phường và hòa giải viên của các tổ hòa giải toàn quận. Từ năm 2014 đến nay, đã tiếp nhận, đưa ra hòa giải 2.664 vụ, hòa giải thành 2.203 vụ, đạt 82,7%; không thành 461 vụ, chiếm 17,3%.

Dịp này, 9 tập thể và 10 cá nhân đã được biểu dương khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu qua 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Tin, ảnh: Ngọc Tâm

75