TP. Cần Thơ: Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
23:02 - 31/03/2020

(TGCT) Ngày 31/3/2020, Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ triển khai Công văn số 967/UBND-KGVX về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tập trung cao độ, tranh thủ từng giờ, từng phút thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị, địa phương mình; đồng thời, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa người từ vùng có dịch đến; sẵn sàng chi viện hỗ trợ khi có yêu cầu; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố giao Thủ trưởng các đơn vị: Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19 được nêu trong Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Tải văn bản

PV

40