Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
15:42 - 17/12/2019

(TGCT) Ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh nguồn: dangcongsan.vn.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; các báo cáo viên Trung ương và thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ Thành ủy… Tại điểm cầu các quận, huyện, xã, phường, thị trấn TP. Cần Thơ có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt của quận, huyện và các xã, phường, thị trấn.

GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh nguồn: dangcongsan.vn.


Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai 2 nội dung chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chuyên đề theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan đến chuyên đề để thực hiện đạt kết quả thiết thực, cụ thể; chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể, hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động cán bộ, đảng viên, Nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện văn hóa công sở. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo học tập, thực hiện chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo báo chí, truyền thông tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước triển khai các hoạt động sinh hoạt định kỳ gắn với thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chuyên đề gắn với kỷ niệm thành lập của ngành mình, lồng ghép nội dung chuyên đề vào triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

* Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Nguyễn Huy

298