Triển khai phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua
13:23 - 13/11/2019

(TGCT) Sáng 12/11/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019. Tham dự có trên 200 đại biểu đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban thuộc Hội đồng Nhân dân; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị thành phố; đại diện UBND các quận, huyện, Phòng Tư pháp các quận, huyện…

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghe triển khai, phổ biến các Luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án dân sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật Giáo dục… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố triển khai, phổ biến Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc triển khai, phổ biến các văn bản Luật đảm bảo những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới, những điểm được sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn hiện nay. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng, liên hệ thực tiễn ở ngành, lĩnh vực, địa phương để nội dung phổ biến sinh động và thiết thực trong đời sống xã hội. Từ đó tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng

64