Triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2020
22:54 - 23/10/2020

(TGCT) Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 3163/UBND-TH gửi Thủ trưởng cơ quan chuyên môn; Thủ trưởng ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện về việc triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2020; tăng cường công tác vận động, hỗ trợ, tích cực tham gia đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố; đồng thời tiếp tục thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3034/UBND-KGVX ngày 12/10/2020, góp phần quan trọng đảm bảo chính sách an sinh xã hội và thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Tải Công văn 3163

P.V

40