Trường Chính trị thành phố: Bồi dưỡng kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4, khóa 3 năm 2019
16:38 - 14/08/2019

(TGCT) Từ ngày 12 đến 15/8/2019, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4), khóa 3 năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trịnh Minh Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; ThS. Trần Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố;…

Quảng cảnh lễ khai giảng.

Tham gia lớp có 89 học viên là cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố. Theo đó, các học viên được học tập 08 chuyên đề: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức địa phương; những vấn đề mới trong đường lối, chính sách xây dựng, phát triển văn hóa con người, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay; chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới; những vấn đề mới trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Tin, ảnh: Nguyễn Lê Hoàng Phương

133