Trường Chính trị thành phố tổ chức Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
15:11 - 22/03/2020

(TGCT) Ngày 20/3/2020, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 12 năm 2020.

Trong 12 ngày, 70 học viên được triển khai 08 chuyên đề chính khóa, 02 chuyên đề báo cáo. Phát biểu khai giảng, ThS. Lê Văn Điện, – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ động viên, nhắc nhở các học viên cố gắng khắc phục khó khăn, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy, quy chếsuốt trong thời gian tham gia học tập.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương nhằm cập nhật, trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực, xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của lãnh đạo cấp phòng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Lê Hoàng Phương

36