Tự hào Việt Nam
09:18 - 04/11/2020

(TGCT) Việt Nam Tổ quốc của ta/

Đất liền, biển đảo ông cha định hình/

Ban sơ từ thuở bình minh/

Đồng cam cộng khổ dân mình dựng xây


Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang. Ảnh minh họa: TV.

 

Nghìn năm xưa đến hôm nay

Rành rành đã định đất này của ta

Trời cao biển rộng bao la

Nối liền một dãy là nhà Việt Nam

 

Tính năm đã quá bốn ngàn

Xây nền văn hiến đường hoàng đẹp thay

Vua Hùng công đức cao dày

Cháu con Hồng Lạc chung tay giữ gìn

 

Chúng ta yêu chuộng hòa bình

Kết đoàn dân tộc kết tình ban giao

Làm cho nước mạnh dân giàu

Phồn vinh hạnh phúc tự hào Việt Nam

                                                Trần Thi

 

59