Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới
10:27 - 23/07/2017

Hưởng ứng Cuộc vận động "Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)" do Trung ương Đoàn phát động, thời gian qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Vĩnh Thạnh lồng ghép nội dung này vào các hoạt động, phong trào Đoàn. Qua đó, góp phần giúp các địa phương đạt các tiêu chí về NTM, nâng cao đời sống ĐVTN.

ĐVTN xã Vĩnh Bình là lực lượng nòng cốt tham gia các công trình, phần việc tại địa phương như: tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng cầu giao thông, đường bê tông… Xã đoàn phối hợp tốt với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các đoàn thể trong hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng các thiết chế văn hóa, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế… Anh Trần Thanh Thuận (26 tuổi, Chi đoàn cơ quan UBND xã Vĩnh Bình) cho biết, anh tham gia hầu hết hoạt động vì cộng đồng tại địa phương. Là công an viên của xã, anh Thuận nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Anh Thuận cho biết: "Địa bàn xã khá rộng, tiếp giáp nhiều phường của quận Thốt Nốt. Do đó, tôi và các đoàn viên lực lượng Công an xã luôn ý thức trách nhiệm, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ".

ĐVTN xã Vĩnh Bình phát quang bụi rậm, chăm sóc hoa trên tuyến đường vào trung tâm xã.

Xã đoàn Vĩnh Bình phối hợp với Chi đoàn Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thực hiện xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như: gắn đèn chiếu sáng tuyến đường T3 dài 1,9km (ấp Vĩnh Nhuận), tổng số tiền trên 27,5 triệu đồng; vận động xây dựng 1 "Mái ấm đoàn viên", trị giá 38,2 triệu đồng; xây dựng Cổng chào văn hóa xã Vĩnh Bình, với số tiền 60 triệu đồng và 30 ngày công lao động... Ban chấp hành Xã đoàn đẩy mạnh tuyên truyền ĐVTN chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết Đoàn cấp trên; phối hợp hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông... Anh Lê Công Cáng, Bí thư Xã đoàn, cho biết: "Dù nguồn lực tham gia xây dựng NTM của Xã đoàn còn hạn chế nhưng từng cán bộ Đoàn, ĐVTN xác định trách nhiệm chung tay đóng góp để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Xã đoàn thường xuyên học tập kinh nghiệm các đơn vị về lồng ghép công tác Đoàn với tham gia xây dựng NTM để áp dụng tại địa phương".

Thực hiện phương châm "Tuổi trẻ huyện Vĩnh Thạnh hành động vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị và xây dựng NTM", Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Vĩnh Thạnh xác định, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là tập trung hỗ trợ 3 đơn vị chuẩn bị công nhận xã NTM gồm: Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ và Thạnh Lộc. Huyện đoàn tập trung hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường xanh, vận động người dân phân loại và xử lý rác thải… Từ đầu năm 2017 đến nay, ĐVTN huyện tham gia xây dựng và sửa chữa trên 4km đường giao thông; xây dựng 5 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; sửa chữa và cất mới 10 căn nhà cho đoàn viên và người dân hoàn cảnh khó khăn; vận động 3.120 thẻ bảo hiểm y tế… Bên cạnh đó, BTV Huyện đoàn tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của BTV Thành đoàn, đồng thời phối hợp các ngành liên quan trong hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc làm, vay vốn làm ăn. Trong đó, hỗ trợ ĐVTN vay trên 1 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Theo anh Nguyễn Tấn Đạt, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, tổ chức Đoàn có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện các tiêu chí NTM, để tự nguyện tham gia các phong trào tại địa phương. Những năm qua, nhiều Xã đoàn tiêu biểu trong huyện tham gia xây dựng NTM như: Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Lộc… Thời gian tới, BTV Huyện đoàn tiếp tục hỗ trợ các đơn vị chuẩn bị xây dựng NTM: Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ và Thạnh Lộc. Trong đó, tập trung phối hợp xã Vĩnh Bình xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp vào trung tâm xã; vận động ĐVTN và nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt...

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG
Nguồn: BCT

37