Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019)
16:20 - 09/04/2019

(TGCT) Ngày 28/3/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1588-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019).

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ gửi đến các địa phương, đơn vị Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) để thông tin, tuyên truyền, triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố; nhằm tiếp tục khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và Nhân dân ta; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tải file đề cương đính kèm

                                                                               Mai Anh  

 

696