Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ
11:36 - 08/08/2019

(TGCT) Ngày 07/8/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1762-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang (9/1929 - 9/2019) và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ (10/11/1929 - 10/11/2019).


Ảnh minh họa: CV.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khẳng định giá trị lịch sử của việc thành lập tổ chức Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ đối với quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng của Cần Thơ, góp phần vào những thắng lợi vẻ vang của đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.   

Tải file đề cương đính kèm

                                                                                    Mai Anh

779