Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
23:00 - 31/01/2018

(TGCT) Ngày 26/01/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.

Theo đó, tập trung tuyên truyền, kỷ niệm bao gồm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố như: Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); 43 năm Ngày giải phóng Cần Thơ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); 64 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954-07/5/2018); 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(02/9/1945-02/9/2018); 89 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở đồn điền Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng Cộng Việt Nam đầu tiên của thành phố Cần Thơ (10/11/1929-10/11/2018); 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các ngày lễ quốc tế và các ngày lễ kỷ niệm khác…

Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm lớn trong năm 2018 bằng các hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2018. Tăng cường hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các đợt tuyên truyền bảo đảm có chất lượng, rộng khắp, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Các sở, ban ngành liên quan; Mặt trận Tổ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân thành phố; cơ quan thông tấn báo chí thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động bằng nhiều hình thức: họp mặt truyền thống, hành quân về nguồn, giao lưu nhân chứng lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm,… góp phần giáo dục truyền thống, nêu bật ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm và tạo không khí phấn khởi, lành mạnh trong xã hội.

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền trực quan theo một số khẩu hiệu: (1) Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018!; (2) Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018)!; (3) Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!; (4) Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!; (5) Đoàn kết, ra sức xây dựng thành phố Cần Thơ giàu đẹp, văn minh, hiện đại!; (6) Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh!; (7) Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch!; (8) Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII; (9) Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018)!; (10) Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 – 07/5/2018)!; (11) Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018)!; (12) Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018)!; (13) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (14) Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!; (15) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!; (16) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!; (17) Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.

                                                                                       Nguyễn Thành

 

1135