Tuyên truyền và vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia
22:48 - 31/03/2020

(TGCT) Ngày 30/3/2020, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc TP Cần Thơ có Công văn số 04-CV/BCĐ về việc tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc quận ủy, huyện ủy tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ. Đồng thời, tuyên truyền và vận động các tổ chức tôn giáo tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, các tín đồ tổ chức tôn giáo. Thông tin kịp thời, minh bạch đến các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng; tạm dừng tổ chức các hội nghị, giao lưu, hội thảo, lễ hội dân tộc, tôn giáo thường niên.

Phối hợp với các ngành có liên quan vận động các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng; phát huy vai trò chức sắc, chức việc; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để làm kênh tuyên truyền vận động tín đồ các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Tải công văn

P.V

26